Appenæs, d. 21. marts 2011.

 

Appenæs Bylaugs generalforsamling onsdag, den 16/3 2011 kl. 20 i Vejlø sognegård.

Inden generalforsamlingen holdt Helle Jessen foredrag med lysbilleder om malere med tilknytning til Dybsø Fjord, Appenæs og omegn.

Dagsorden for generalforsamlingen: se bilag.

Referat:

ad 1. Velkomst ved oldermanden og valg af dirigent: Valdemar Søndergård

ad 2. Oldermandens beretning : se bilag.

Kommentarer til beretningen: Niels Peter Nielsen udtrykte stor ros til bestyrelsens arbejde.

Beretningen godkendt.

ad 3. Regnskab: se bilag

Grethe Andersen forelagde regnskabet. Det blev godkendt.

ad 4. Ingen forslag indkommet.

ad 5. Nuværende kontingent fastholdes.

ad 6. Karen Terkelsen genvalgtes.

ad 7. Genvalg til Sten Fugl og Søren Vilstrup. Nyvalg til Ebbe Vorregård

Suppleanter:

Grethe Schou og Birgit Nygård,

ad 8. Genvalg til nuværende revisor og revisorsuppleant,

ad 9. Evt. Intet vedtaget. Oldermanden takkede dirigenten.

 

Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig med:

Grethe Andersen genvalgt som kasserer.

Søren Vilstrup genvalgt som sekretær.

ref. Grethe Schou.