Start

 


Til beboerne i Appenæs


 

Appenæs Bylaug blev stiftet i 1950 af fremsynede beboere. Deres ønske var at bevare landsbyens fællesskab og byjorden som alles ejendom. Dengang skete det især ved mange  sociale arrangementer og ved sammen at vedligeholde byjorden. Byjordens samlede areal var - og er stadig - på 22.369 kvm., der ligger langs Susåen, ved forsamlingshuset og i den bageste del af Sandbakken.

Byjorden ejer vi fortsat i fællesskab, og alle, der er bosat i Appenæs, er automatisk medlemmer af bylauget. Men kun medlemmer, som har betalt kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen. Det er medlemmernes kontingent, der er grundlaget for, at byjorden stadig kan bevares og vedligeholdes til glæde for alle, der året rundt færdes i disse rekreative naturområder. I år har bestyrelsen og ”Frivillige hænder” blandt andet renoveret stien langs Susåen, ligesom også Sandbakken har nydt godt af naturplejeaktiviteter.

Mød op på generalforsamlingen og vær med til at sætte dit præg på, hvordan bylauget bedst muligt kan fungere til gavn for lokalområdet og for beboerne i Appenæs.


 

Derfor: sæt kryds i kalenderen, betal kontingent og mød op


 

onsdag den 7. marts 2018 i Appenæs Forsamlingshus til:


 
  1. Foredrag kl. 19.00 ved Peter Engberg, der fortæller om sit arbejde i "Bevaringsforeningen"

   2.  Generalforsamling ca. kl. 20.00


 

Dagsorden ifølge vedtægter er opsat på bylaugets opslagstavle på gavlen af den gamle brugs og ligger også på hjemmesiden: www.appenaes.dk - kontingent kan indbetales fra kl. 18.30


 

Venlig hilsen

p b v

Grethe Andersen, oldermand

Hasselvænget 14,  4700 Næstved


 

Kontingentbetaling senest den 7. marts 2018: kr. 75,-

Betaling kan ske på følgende måder:

  1. Overførsel til Danske Bank: regnr. 1551  kontonr.  3574083
  2. Inbetaling på giro: giro +01<+3574083<
  3. Betaling på generalforsamlingen til kassereren
  4. Efter aftale direkte til bylaugets kasserer, Steen Fugl, Udsigtsbakken 17, 4700 Næstved, tlf. 55 70 03 67