Appenæs Bylaugs bestyrelse

Konstituering af Appenæs Bylaugs bestyrelse 1/3/2023

Oldermand: Grethe Andersen,
Hasselvænget 14, Næstved.
Tlf. 5572 7508
Mobil 2962 4558
E-mail: grethe.andersen@stofanet.dk

Kasserer: Steen Fugl,
Udsigtsbakken 17, Næstved.
Tlf. 5570 0367
Ingen mobil
E-mail: isfugl@tdcadsl.dk

Sekretær: Christian Peter Mørkehøj Hansen,
Hedetoften 39, Næstved.
Mobil 2862 5647
E-mail: cpmoha@naestved.dk

Bestyrelsesmedlem: Thomas Henriksen,
Hedetoften 13, Næstved.
Mobil 2186 3703
E-mail: sparenergi@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem: Gitte Holte,
Appenæs Bygade 82B, Næstved.
Mobil 3163 0040
E-mail: gitteholte72gmail.com

Bestyrelsessuppleant: Ole Simon Hansen,
Udsigtsbakken 22, Næstved
Mobil 2521 4490
E-mail: olesimonhansen@gmail.com

Bestyrelsessuppleant: Morten Hansen,
Appenæs Bygade 84A, Næstved
Mobil 2062 8530
E-mail: mh@morten-hansen.dk

Revisor: Elly Eriksen,
Sandbakken 35, Næstved
valgt for 2 år er på valg ved generalforsamlingen i 2023

Revisorsuppleant: Rikke Brøchner-Nielsen,
Appenæs Åvej 1, Næstved