August 2010

Et langt og hundekoldt forår – og endda langt ind i maj – derefter lidt normalt dansk sommervejr efterfulgt af en hed og knastør juli måned. Sådan et vejrlig kan nok give problemer og bekymringer hvad angår byjordens trivsel. Men i begyndelsen af august kom endelig regnen og køligere luft. Dermed var bekymringerne overflødige, for både i Sandbakken og ved Susåen har byjorden beplantning klaret de sidste måneders ekstreme vejr – stort set velbeholdent.

En væsentlig grund til byjordens gode tilstand er indsatsen fra de beboere i området, der i foråret mødte op til et par timers naturpleje og bagefter hyggeligt samvær over en kop kaffe. Resultatet heraf kan blandt andet ses på de unge træer og buske i Sandbakken, der nu begynder at vokse pænt til og i foråret har fået plads til at brede sig ud. De fleste har nu etableret sig så godt, at de kan klare endnu en tør sommer, hvis vi også næste år bliver udsat for en sådan!
I bylauget er vi meget glade for den store hjælpsomhed og gode indsats fra beboerne med de “frivillige hænder”. Det er dejligt og værdifuldt at møde andre beboere, der aktivt støtter pasningen af de fælles, rekreative arealer.

Appenæs Bylaug fejrer 60- års fødselsdag onsdag den 29.9.

Midt i efteråret kan Appenæs Bylaug fejre sin 60-års fødselsdag. I bestyrelsen synes vi, at der er god grund til at markere denne mærkedag og indbyder derfor beboerne til at deltage i arrangementet onsdag den 29.9. kl. 17.00 – ca. 19. Programmet er følgende:

Kl. 17.00: Velkomst på byjordens P-plads ved Forsamlingshuset.
Derefter går alle, der har lyst til at vandre med, ud på en byvandring, der fører os rundt til byjorden både i Sandbakken og ved Susåstien. Turen forventes at vare ca. en halv time.

Ca. kl. 18 er vi fremme på byjorden ved Susåen. På engen ind mod Jakobshavn vil vi plante et flot egetræ, der markerer 60 -årsdagen for bylaugets oprettelse. Her vil der blive serveret øl, vand og en lækker sandwich til alle deltagere. Herefter slutter selve arrangementet, men man er velkommen til at tage hele turen ad Susåstien tilbage til Forsamlingshuset sammen med bestyrelsen.

Vi håber, at mange familier i hele Appenæs vil benytte sig af lejligheden til en smuk efterårstur gennem vores fælles arealer. For nye tilflyttere med børn er aftenen også en god chance for at få mere at vide om Appenæs’ historie og se, hvad byjorden kan byde på af muligheder året rundt.

Egetræet vil om alt går vel vokse sig stort og smukt og minde forbipasserende om det privilegium vi har, at alle i Appenæs har adgang til den fælles byjord, der rummer så mange og forskellige naturoplevelser. For voksne og børn indbyder den til leg, motion og rekreation eller til blot at gå i sine egne tanker og blive inspireret af naturen.

Venlig hilsen
p b v
Karen Terkelsen
oldermand