August 2011

I sidste nyhedsbrev fortalte vi, at stien ved Susåen skulle renoveres i løbet af sommeren. Hele arbejdet er nu blevet klaret i løbet af tre varme sommerdage – ikke mindst takket være Ebbe Vorregaard og Preben Petersen. En stor tak til de to, der bogstavelig talt trak de mange og tunge læs fyld og grus, men også tak til alle andre, der gav hjælpende hænder med.

Stien, der i øvrigt kan fejre 60 års fødselsdag, er nu klar til brug for alle, der dagligt nyder den smukke tur langs Susåen og videre ind mod byen, idet det for tiden er muligt at passere hen over Jakobshavn og videre ind mod byen.

For ca. 10 år siden blev byjorden ved Susåen opmålt og skelmarkeret. Igen i år har der været behov for at markere skel på en del af byjorden, hvilket er sket med assistance fra en landinspektør.
For at gående kan være helt på det rene med, hvor byjorden støder op til de tilgrænsende private parceller, har bestyrelsen opsat korte pæle inde på byjorden, men tæt på de officielle skel.

Flere beboere har nævnt, at der er behov for skiltning ved byjorden langs Susåen. To meget gamle skilte forbyder cykel- og knallertkørsel, men måske er placeringen af dem ikke den bedste. I den nærmeste fremtid vil bestyrelsen tage kontakt til Næstved Kommunes trafikafdeling, idet Susåstien som bekendt udgør en del af Sydsjællandsleden. Forhåbentlig finder vi frem til en god løsning på skiltning ved stiområdet.

I forbindelse med lokalplanen for Jakobshhavn har bylauget fået svar fra Næstved Kommune på vores indsigelse. Svaret kan læses på hjemmesiden.

I efteråret er det tanken at plante velegnede træer på det område i Sandbakken, der er blevet ryddet for hybenroser. Forinden indhenter vi imidlertid sagkyndig bistand, der kan bedømme området og fra- eller tilråde nyplantning, idet det kan være mere end vanskeligt helt at få udryddet hybenroser.
Og i parentes bemærket: der er stadig masser af hyben at plukke af, hvis man har lyst – og tid – til at lave hybensuppe eller hybensyltetøj.

Både det nyplantede egetræ ved Susåen og egetræerne i Sandbakken har sat pris på de mange regnskyl og kvitteret med flot nyvækst. Mens sommeren stadig er over os, er der således rig mulighed for mange fine naturoplevelser, der både kan ses, høres, smages, lugtes og mærkes, når man tager turen hen over byjorden.

Venlig hilsen

p b v

Karen Terkelsen
oldermand