Efterår 2008

Et spørgsmål om balance.

Når det drejer sig om naturen – og i øvrigt også i mange andre sammenhænge – kan det være svært at finde det rette balancepunkt. Forskellige interesser er på banen: dem, der bruger naturen, dem, der grænser op til den og så selvfølgelig naturen selv; tænk f. eks. blot på vindmølledebatten.

I bestyrelsen er vi ganske klar over dette generelle dilemma, også når det drejer sig om den fælles byjord i Appenæs. På den ene side er vi glade for, at så mange tager den daglige motionstur og samtidig nyder byjordens muligheder for at opleve dyre- og fugleliv, træer og planter, smukke udsigter tæt på, hvor de bor. 

På den anden side er der også hensynet til de mennesker, der bor op til byjorden. Og endelig for det tredje har bylauget også en forpligtelse til at beskytte og bevare byjordens arealer og sørge for, at naturen kan udfolde sig bedst muligt, hvad enten det drejer sig om det gamle fiskermiljø og kystarealet ved Susåen eller plantagen i Sandbakken.
Kort sagt: Kan adgangen til naturen og daglig brug af den forenes med en natur, der giver dyr, fugle og planter de bedste betingelser? – I bestyrelsen arbejder vi konstant med at afveje disse forskellige interesser.
 

Nyt om adgangen til byjorden:

Med et par nye skilte ved Susåstien skulle det nu være nemt og overskueligt at finde vej hen over byjorden. Vi gør opmærksom på, at ved “Brandvejen” er selve stien/vejen ned til vandet offentlig tilgængelig, men den ender blindt, da der til højre og venstre er private grunde

I Sandbakken vil de to kælkebakker om nogen tid blive gjort klar til mange friske og sjove kælketure for små og store, hvis vi i 2009 – og måske før – vågner op og ser jorden dækket af sne. Nogle glæder sig – andre ser den helst forsvinde hurtigst muligt – og andre igen er ligeglade!

Bestyrelsen vil altid gerne modtage respons fra beboerne, så den fælles byjord kan fungere så godt som muligt.

P b v

Karen Terkelsen

oldermand