Efterår 2009

Sommeren har været en forholdsvis stille periode for bestyrelsen, men enkelte sager fra foråret løber dog videre.

Ved Susåen er stien ind mod Jacobshavn stadig blokeret af en stor container inde på Jacobshavn-arealet. Som vi oplyste på hjemmesiden i juni måned har bylauget henvist sagen til Næstved Kommune. Bylauget har for nylig fået oplyst, at Næstved Kommune er endt med en beslutning om at ekspropriere stien hen over Jacobshavn.

I bestyrelsen beklager vi, at det ikke har været muligt at finde en løsning på stiproblemet, som de involverede parter kan enes om.

I den modsatte ende af byjorden, i Sandbakken, vokser et andet problem sig stort – og det helt bogstaveligt! Hybenroserne breder sig kraftigt og kræver konstant nedskæring, for at de kan holdes i skak. Hvis man skruer tiden blot 5 – 10 år frem, vil en pæn del af Sandbakken blive helt ufremkommelig.

I bestyrelsen er der enighed om, at en indsats, der begrænser denne plante, er nødvendig. Vi har derfor indhentet tilbud på rydning og bortkørsel af et mindre areal og regner med, at arbejdet kan gå i gang i efteråret. Forinden vil  naboerne naturligvis blive orienteret om projektet.

Fra flere sider er bestyrelsen blevet opfordret til at informere beboerne i Appenæs om, hvad bylauget  er for en forening og om  dets arbejdsopgaver. Bestyrelsen har fundet ideen god og er for tiden ved at fremstille en folder, der vil blive omdelt til alle husstande i Appenæs. Forhåbentlig vil den medvirke til, at de mange tilflyttere får bedre kendskab til bylauget og dets aktiviteter. Vi ønsker naturligvis også at fastholde beboernes interesse og opbakning, som er en nødvendig forudsætning for, at bylauget fortsat kan arbejde til gavn for lokalområdet.

I  Appenæs er vi så heldige, at beboerne selv kan være med til at sætte deres præg på den fælles byjord. Lad os glæde os over, at vi i fællesskab har den. Byjorden er jo både et privilegium og et fælles ansvar.

Venlig hilsen

P  b  v

Karen Terkelsen

oldermand