Efterskrift – noverber 2011

Siden hjemmesiden for nylig blev opdateret, er der nogle oplysninger, som det er på sin plads at give videre: to meget glædelige og én, der er blæst om, i midten: 

I foråret ansøgte bestyrelsen Nordea-Fonden om tilskud til renovering af stien ved Susåen. For et stykke tid siden fik vi meddelelse om, at Nordea-Fonden har doneret 10.000 kr. til dette projekt.

I bestyrelsen er vi meget glade og taknemmelige for den anerkendelse, som beløbet er udtryk for. 

Appenæs Bylaug var repræsenteret ved et borgermøde, der blev afholdt den 16. november på Karrebæk skole. Mødet drejede sig om den mulige placering af et antal vindmøller i Næstved kommune, blandt andet to vindmøller på Ydernæs. Bestyrelsen vil i nær fremtid sende sin indsigelse til  politikerne i Teknisk udvalg og til Forvaltningen for teknik og miljø.

Julen nærmer sig – også i Appenæs, hvor  Brugsen tænder juletræet ved et arrangement lørdag den 26. 11. kl. 15.30 og ca. en time frem.

Venlig hilsen

Appenæs Bylaug