Appenæs landsby

Et fint luftfoto af Appenæs gl. landsby, taget den 26.juli 1952. Øverst ses Susåen, men læg også her mærke til landsbyens afgrænsning mod øst. Forrest til højre i billedet ses den store firlængede forpagtergård under Gavnø Gods, Appenæs Bygade 107.