Byjorden ved Susåen og Sandbakken

Den sommeraften i 1951, hvor 45 frivillige mænd fra Appenæs gravede grøfter og kørte sand til etablering af stien langs Susåen. Læs mere i avisartiklen.
Avisartiklen dateres d. 6. september 2000 med overskriften:
”Sandbakken – naturperle mellem parcelhusene”.
Lokale beboere i gang med rørlægning på Fjordvej i begyndelsen af 1950èrne. Forrest ses vejmanden.
Nr.3 er Jens Peter Christensen (røgeriet). Herefter er det sadelmager Nielsen og Svend Åge Larsen (cementstøberiet)
Et meget gammelt billede af et fiskerleje i Appenæs. Der sidder to børn på garnkedlen, men hvor i Appenæs er billede taget?
Oversvømmelse ved Gødsholmvej i 1967.
Kik ind mod Fjordvej fra Susåen.
Tjærekedlen på Fjordvej.
Fjordvej, taget fra åsiden.
Udkig til fjorden taget fra Fjordvej.
Pigens navn er ukendt, men hun har styr på hundene. I baggrunden ses den gamle garnhytte på Fjordvej.