Cementstøberiet

Det var Hans Kristensen, der i 1936 grundlagde Abbednæs Cementvarefabrik, men spiren blev lagt allerede et par år tidligere, da hans søn Svend Kristensen begyndte at sælge sten og grus fra en grusgrav i Åderup. Det var nemlig den direkte årsag til, at Hans Kristensen tog fat på at fabrikere cementrør og cementmursten samme sted.
Det viste sig at være en god ide, for der var gode afsætningsmuligheder for begge dele, og det betød, at pladsen hurtigt blev for trang.

Allerede i 1938 flyttede Hans Kristensen sin virksomhed til en større grund i udkanten af Appenæs. I forbindelse med opførelse af bygningerne til produktionenen, etablerede han også sin egen bolig på stedet. Hans søn Svend Kristensen byggede sin bolig på grunden i 1940.

Abbednæs Cementvarefabrik havde til huse i Appenæs indtil 1974. Allerede fem år tidligere – november 1969 -, var det meste af produktionen flyttet til Fiskehusvej på Ydernæs. Svend Kristensen havde på det tidspunkt overtaget driften af fabrikken, og på den 5 tdr.land store grund på Fiskehusvej opførte han en 1400 m2 stor fabrikshal med nye, moderne halv-og fuldautomatiske maskiner samt doseringsblandeanlæg og rørvibratorer til fremstilling af rør i forskellige dimensioner. Allerede 6 år senere kom en ny udvidelse på 650 m2 og et nyt betonblandeanlæg til produktion af havefliser og en ny belægningssten, Herregårdsstenen. Herefter var 16 mand beskæftiget i produktionen.

I dag videreføres driften af Abbednæs Cementvarerfabrik af Jan Kristensen, som er tredje generation efter Hans Kristensen. Fabrikkens hovedproduktion er Herregårdssten og havefliser. Produktionen af Herregårdssten er i Jan Kristensens tid dog blevet endnu mere avanceret med computerstyring af betonblandinger, flisefremstilling, hærdning, samlebånd og fuldautomatisk stabling på paller.

Grunden i Appenæs blev i 1974 købt af Næstved Kommune, som rev bygningerne ned og efterfølgende tilkørte og planerede med jordfyld. Formålet var at udstykke området til 8 attraktive parcelhusgrunde, de fleste med direkte adgang og udsigt til Susåen.
Planen var at starte en byggemodning af området i 1975, men den blev ændret til fordel for planer om en vejgennemføring af en sydlig omfartsvej i netop dette område.

Luftfoto fra ca. 1941-1942. Yderst til højre ses cementstøberiet, som i 1938 flyttede til Appenæs.
Billedet er taget ca. 1941-42 og relaterer til det foregående luftfoto. Øverst til venstre i billedet ses Svend Christensens hus, bygget af cementmursten fra støberiet. Svend Christensen var søn af grundlæggeren af cementstøberiet, Hans Christensen.
Til venstre billedet ses støberiarbejder Svend Åge Larsens hus. Til højre boede Hans Hansen, også kaldet ”Bi-Hans”.
Støberiarbejder Svend Åge Larsens byggede selv sit hus af cementsten fra cementstøberiet, hvor han var en trofast medarbejder i næsten hele sit arbejdsliv. Svend Åge blev født i Appenæs, gift med Judith. Sammen var de kendt for deres medvirken i adskillige dilletantforestillinger og revyer i Appenæs Forsamlingshus. De havde også begge en passion for indsamling af flinteredskaber fra Stenalderen og fandt bl.a. utallige flotte eksemplarer på deres bådture til Karls Gab ved Vejlø Skov.