Gadepartier og huse i landsbyen

Billede fra 1936 taget fra Gavnøsiden. Huset, delvist skjult bag træerne er Appenæs Bygade 98, hvor kunstmaler Albert Svendsen boede.
Det næste hus ud til bygaden nr.96, er stuehus til røghuset. Det sidste hus er nr.94, hvor der boede 2 familier. Avisartiklen er en interessant lille lokalhistorie om Appenæs i forbindelse med kanalens færdiggørelse i 1936.
Billede fra 1904 af Appenæs Bygade 88. (Overfor Forsamlingshuset).
Fra højre ses Hans Larsen, hans kone Kathrine på besøg hos ægteparret Signe og Lars Pedersen.
Yderst til venstre deres søn Alfred, som rejste til Amerika først i 1920-erne.
Hans Larsen og Katrine boede på Attebjergvej og var iøvrigt forældre til Evald Larsen, Apenæs Bylaugs første oldermand.
I 1908 flyttede brolægger Lars Pedersen og Signe til Østergade 17 over gården t.h.
Bagerste halvdel af Appenæs Bygade 94 var i mange år bagerforretning. På billedet her fra ca. 1955, ser det ud til at være en blomsterforretning.

Billede fra 1936 af det nybyggede stuehus på gården Appenæs Bygade 78, efter branden i 1934.
Trafik foran Appenæs Bygade 71. Billedet er fra ca. 1947
Billede fra ca.1934 af ”morfar” og en børneflok foran Aakjærgård, Appenæs Bygade 76.
”Morfar”, Rasmus Peder Rasmussen, er gårdejer Johanne Hansens far, som i en kort årrække boede på gården. Han er kun morfar til to af børnene,
Karen yderst til højre og Jacob øverst til venstre for ham. Pigerne er fra venstre, Gerda, Gudrun og Nina.
Drengen foran Jacob kender vi ikke navnet på, men til venstre for Jacob står Knud fra røgeriet.
Huset her kan genkendes fra forrige luftfoto. På højre side af bygaden ses fisker Niels Jensens hus.
Huset til venstre i billedet er et af de få gamle huse i Appenæs, der er nedrevet. Huset lå ved mindestenen mod Fjordvej.
I baggrunden ses Appenæs Forsamlingshus fra 1913 samt Appenæs Brugs.
Navnene på de to piger og manden er p.t. ukendte.
Luftfoto af to velkendte og flotte længehuse med stråtag i bygadens vestlige ende.
Billedet er fra 1925. Gartner Johannes Iversen med hest og vogn var i gammel tid en del af gadebilledet i Appenæs. I forårstiden kørte han igennem Appenæs og nabolandsbyer med drivbænkeplanter til udplantning. Hver lørdag tidlig morgen kunne man se ham køre til torvedag i Næstved by.

Gartner Iversen dyrkede sine udplantningsplanter, kartofler, bær, kål og grøntsager på sin 14 tdr.land store ejendom i Appenæs. Et af de 7 ”landsteder”, som meget karakteristisk for Appenæs alle var beliggende ca. 1 km fra landsbyen på Appenæs Mark. Ejendommen er i dag uden jordtilliggender og ligger på det nuværende Æblevænget.
Billedet er fra først i 60-erne af Harry Hansens gård på Appenæs Bygade 78, taget fra åsiden.(Se forrige billede). I midten står sønnerne Ole og Jørgen. Yderst til venstre står Arly, medens navnene på den mindre dreng og pigen med cyklen er ukendte.
Illustration fra Kaj Hoffmanns bog ”Den lille By”. P. Haase og Søns forlag, København 1947. Billedet er et velkendt gadeparti fra Appenæs landsby, men taget langt før 1947.
Kødannelse af biler på Appenæs Bygade ved tulipanudstillingen på Gavnø i maj 1959.
Kødannelse af biler på Appenæs Bygade ved tulipanudstillingen i maj 1959.
Gadeparti med mindestenen ved Gødsholmvej i forgrunden.
Postkort fra 1908. Vi er midt i landsbyen. Forreste hus til højre er nr.91.
En skoleklasse på besøg ved mindestenen på Gødsholmvej.
5 markante huse i landsbybilledet afgrænset af Stivej og Fjordvej samt Appenæs Bygade. På den modsatte side af bygaden ses et hjørne af Appenæs Samlingshus. Billedet er fra ca. 1957.
Susanne fotograferet i 1965. Det meget lange, stråtækte hus i baggrunden blev købt af Gerda Kunkel først i 60-erne, hvor hun med sine piger bosatte sig i den øverste ende mod bygaden, og hendes forældre i den modsatte ende. Gerda Kunkel var kulturelt aktiv på flere områder, men gik ikke af vejen for lidt grovere praktisk arbejde. Således var hun selv med til at nedrive huset i 1969, og fik bagefter bygget det nuværende Appenæs Bygade 84.
Jacob Hansen og Johannes Rasmussen med traktor ud for Evald Larsens hus, Appenæs Bygade 71. Heksen til sankthansbålet er muligvis placeret på vognen.
Meget gammelt billede af Aakjærgård, Jacobs gård. Gården brændte i 1934, men Stuehuset fra 1902 blev reddet. Allerede året efter var en ny lade- og staldlænge bygget af den lokale murermester, Otto Henriksen fra Appenæshoved. På billedet er det gårdejer Frederik Hansen og skrædderens Oline, der får sig en snak på bygaden.