Generalforsamling 2023

Onsdag den 1. marts 2023 kl. 19.00
i Appenæs Forsamlingshus

Se vedhæftede PDF

Oldermandens beretning PDF

Regnskab 2022 PDF

Referat PDF