Juni 2010

Bylaugets generalforsamling blev afholdt den 17.3. Referatet herfra, som har været opslået på Brugsens opslagstavle, kan stadig læses her på hjemmesiden.

I forbindelse med generalforsamlingen meldte flere beboere sig til en mail- og telefonliste, som bestyrelsen kan tage kontakt med, når forskellige, praktiske opgaver skal løses. I bestyrelsen er vi meget glade for denne opbakning fra beboerne, der på denne håndgribelige måde viser deres interesse for at være med til at tage vare på den fælles byjord.

Første gang deltagerne på denne mail- og telefonliste blev “aktiveret” var en lørdag formiddag midt i april, hvor seks beboere og bestyrelsen samledes i Sandbakken. De praktiske opgaver blev fordelt, og derefter tog de mange hænder fat på en grundig naturpleje og forårsoprydning. Efter en pause med lidt at styrke sig på havde alle nye kræfter til at gøre arbejdet færdigt.

Det er vores indtryk, at alle satte stor pris på denne formiddag, dels fordi vi i fællesskab fik klaret nogle konkrete opgaver, dels fordi vi lærte andre beboere i Appenæs at kende under uformelle og hyggelige former og ikke at forglemme: Også naturen nød godt af denne formiddag.
Her på hjemmesiden er der andet sted mulighed for at se fotos fra denne formiddag i Sandbakken.
Som en ikke uvæsentlig – men glædelig – detalje kan det nævnes, at der kun ligger meget lidt affald både i Sandbakken og ved Susåen, og det vel at mærke på alle årstider. Det er et meget positivt tegn på, at alle, der færdes på byjorden, er med til at passe godt på den fælles natur og rydder op efter sig.

Når vi kommer længere hen på sommeren, vil bestyrelsen sandsynligvis igen tage initiativ til en lignende sammenkomst med fokus på naturpleje af byjorden.

For børn og voksne i alle aldre er den fælles byjord en oplagt mulighed for at give børnefødselsdagen eller familiesammenkomsten en ekstra grøn dimension.

Da stien ved Susåen siden begyndelsen af maj er blokeret ind mod Jakobshavn, har bestyrelsen orienteret beboerne om denne situation, dels via pressemeddelelse, dels via opslag i Brugsen og endelig også her på hjemmesiden.

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer.

Venlig hilsen
p b v
Karen Terkelsen
oldermand