Juni 2011

Før og efter generalforsamlingen begynder kontingentet til bylauget at løbe ind på kontoen. På det første bestyrelsesmøde herefter melder to spørgsmål sig derfor, næsten pr. automatik:

Hvad er der mon at gøre godt med i år ?
Hvordan kan vi bedst muligt bruge pengene til at bevare og vedligeholde den fælles byjord ?

I bestyrelsen stiler vi i år efter at give stien langs Susåen en tiltrængt renovering. I år har stien 60 års fødselsdag, idet den blev anlagt i sommeren 1951 af lokale beboere. Arbejdet er beskrevet i den gamle protokol, hvor alle deltagerne er nævnt med navn:

Det giver stof til eftertanke at fornemme det fællesskab og samarbejde, som prægede disse “fornøjelige aftener”, mens stien blev anlagt af landsbyens beboere.

Bestyrelsen har her i foråret ansøgt nogle fonde om tilskud til renovering af stien og træplantning, og vi håber at få positive svar, så arbejdet kan gå i gang hen over sommeren.

Rydningen af hybenroser i Sandbakken går nu ind i sit andet år, og denne sommers klipning vil forhåbentlig tage livet af de sidste nye skud. Til efteråret kan området plantes til med træer og buske, som mere naturligt hører hjemme i området og som kan overleve på den magre jord.

Egetræerne i indhegningen har haft en hård start i år: Efter to strenge vintre sprang de tidligt ud, men derefter fulgte tre frostnætter og blæst – kort sagt: nogle af dem ser noget sløje ud. De fleste lader dog nu til at klare sig, især hvis de inden længe får nogle kraftige regnbyger.

I de sidste par år er meget af byjordens vedligeholdelse sket i fællesskab mellem beboere, der har tilmeldt sig maillisten “Frivillige hænder”, og bestyrelsen. Dette gode samarbejde gavner i høj grad økonomien i bylauget og er bestemt også en god måde at lære andre i kvarteret bedre at kende. Samtidig med at vi har det ” fornøjeligt”, mens vi arbejder, er det dejligt at møde andre mennesker, der har tid og lyst til at være med til at pleje den natur, som vi alle i Appenæs har del i. Både ved stirenovering og ved træplantning vil “Frivillige hænder” igen få chancen for at give en hånd med. Nærmere herom, når planlægningen er helt på plads. Hvis flere får lyst til at komme på maillisten, skal de være meget velkomne, og også små hænder kan fint give et nap med! (Mail til oldermanden)

Bestyrelsen er glad for, at både grundejerforeninger og individuelle beboere støtter bylaugets arbejde via kontingentet. Denne indtægt er helt nødvendig for, at byjorden fortsat kan være det gode og rekreative frirum, hvor alle kan færdes og få gode oplevelser under den daglige tur. Har nogen endnu ikke fået betalt, kan det sagtens nås endnu, enten kontant til kassereren, Hasselvænget 14 eller på konto: Reg. 1551 konto 3574083.

Venlig hilsen og god sommer.

p b v

Karen Terkelsen

oldermand