Juni 2012

Efter generalforsamling og en Appenæs-aften i marts har bestyrelsen nu taget hul på en ny sæson. Nogle opgaver peger bagud, andre fremad, og desuden er der dem, der kommer igen hvert år, nemlig vedligeholdelsen af byjorden.

På to eftermiddage klarede 8 – 10 personer fra ” Frivillige Hænder” og fra bestyrelsen i fællesskab både at rette stien af ved Susåen og at give Sandbakken et naturtjek. Det er en stor fornøjelse at se, at der begge steder efterlades ganske lidt affald på byjorden, så den del af arbejdet blev klaret i en ruf. Stor tak til alle brugere og naboer til byjorden for at holde den så godt som fri for affald.

Appenæs-aftenen bød blandt andet på Ebbe Sørensens fine power-point foredrag om slægtshistorien, godt hjulpet af sin kone Anne-Marie Sørensen ved tasterne. Den interessante og tankevækkende fortælling om slægten Hansens liv og arbejde på gården ved Jakobshavn har Ebbe Sørensen bagefter finpudset. Bylaugets dygtige webmaster, Henrik Jørgensen, har sørget for fin og tydelig opsætning på hjemmesiden, så nu er historien om slægten tilgængelig på nettet for alle interesserede, der har kendt familien og er kommet på gården. For andre og især for yngre læsere giver beretningen et fint indblik i nogle livsvilkår og familiemønstre, der ligger ganske langt fra nutidens livsstil, men alligevel kun godt to generationer tilbage.

Et andet indslag i Appenæs-aftenen, Søndergaard- Andersens amatørfilm fra 1944, har også sat tanker i gang hos bestyrelsen. Vi har talt om, at det kunne være interessant at få fremstillet en ”ny” Appenæs/Vejlø-film halvfjerds år efter Søndergaard-Andersens film, det vil sige i 2014.

Ændringerne fra 1944 til i dag i vores lille del af Næstved kommune ses af enhver med bare et halvt øje. For eftertiden kunne to film om samme lokalområde – og med 70 års mellemrum – være en tydelig øjenåbner. Lokalhistorisk ville en sådan film også kunne dokumentere nogle af de mange ændringer, landsbyen og sognet har gennemgået – for eksempel de historiske, de landskabelige, de samfundsmæssige og de kulturelle.

Mon der i Appenæs og i sognet er nogle mennesker, der på amatørbasis er interesseret i at danne et filmhold med henblik på projektet ”En ny Appenæs/Vejlø-film” anno 2014?

Tag i så fald venligst kontakt – helt uforpligtende – til bylauget, gerne inden den 1. juli 2012.

Efter sommerferien vil bestyrelsen så have et indtryk af, om denne overvejelse stopper der eller om der er interesse for at realisere ideen om en ny lokalfilm. I bestyrelsen vil vi gerne understrege, at overvejelsen om en ny Appenæs/Vejlø- film netop kun er en tanke/ide, som vi fremlægger. Og hermed er bolden givet videre til andre i sognet, der måske har tid, lyst og interesse i at samle bolden op og bringe den i spil !

Bestyrelsen ønsker alle en god sommerferie.

Venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Karen Terkelsen

oldermand