Kontingent 2022

Til beboerne i Appenæs

Appenæs Bylaug blev stiftet i 1950 af fremsynede beboere, der ønskede at bevare landsbyens fællesskab og byjorden som alles ejendom. Vi ejer fortsat byjorden i fællesskab, og alle, der er bosat i Appenæs, er automatisk medlemmer af bylauget. Kun medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen. Det er medlemmernes kontingent, der er grundlaget for, at byjorden kan bevares og vedligeholdes til glæde for alle, der færdes i disse rekreative naturområder.

Hvis du er medlem af en af de grundejerforeninger, som har kollektivt medlemskab af Appenæs Bylaug (se oversigten over disse grundejerforeninger), så gælder følgende:

Dit kontingent betales af din kasserer i din grundejerforening, da du er medlem af en grundejerforening, der indbetaler kollektivt kontingent til reduceret pris 50 kr pr. medlem. Du skal ikke selv foretage dig noget.

Grundejerforeninger med kollektivt medlemskab af Appenæs Bylaug

Grundejerforeningen Appenæsvænge
v/ Niels Oreby Hansen
Bøgevænget 6
4700 Næstved

Andelsboligforeningen 1
v/  Poul Erik Schmidt
Plantevej 10
4700 Næstved

Grundejerforeningen Agertoften, Udsigtsbakken, Stivej (GAUS)
v/ Svend Erik Frømsdorf
Udsigtsbakken 35
4700 Næstved

Appenæs Nye Grundejerforening
v/ Jørgen Rasmussen
Engdraget 22
4700 Næstved

Grundejerforeningen Enebærvænget
v/ Henrik Knudsen
Enebærvænget 20
4700 Næstved

Grundejerforeningen Hasselvænget-Fyrrevænget
v/ Tore Kristiansen
Hasselvænget 8
4700 Næstved

Grundejerforeningen Blåbærvænget
Blåbærvænget 14
4700 Næstved

Grundejerforeningen Jacobshavn 5-21
v/ Niels Schou

Den 6-2-2022

Er din grundejerforening ikke kollektivt medlem af Appenæs Bylaug gælder følgende:

Betal dit kontingent på 75 kr senest den 2.marts 2022 på en af 4 følgende måder:

Overførsel til Danske Bank: regnr. 1551    kontonr. 3574083

Betalingskort +01<+3574083<

Efter aftale direkte til bylaugets kasserer, Steen Fugl, Udsigtsbakken 17, tlf 55700367

Betaling på generalforsamlingen til kasserer Steen Fugl fra kl. 18.30 (medbring helst lige penge 75 kr)

Venlig hilsen Oldermand Grethe Andersen, Hasselvænget 14, Appenæs

Giv gerne lidt tid og kræfter til pasning af byjorden.

Har du tid og lyst til at være med til at bevare Byjorden som et rart fristed til glæde for store og små, håber vi, at du vil give lidt af din tid og dine kræfter til at hjælpe med at passe den. Det kan dreje sig om oprydning, fældning og beskæring af mindre træer og buske, rydning af stier. Hvis du ikke allerede står på vores liste over ”frivillige hænder” og andre hjælpere, så ring eller skriv til oldermand Grethe Andersen, så vi kan aftale nærmere. Vi bliver glade for din hjælp, uanset om du kun har tid et par timer, eller du har mere tid. Du vil så blive kontaktet pr. mail 8-10 dage før naturplejedagen med angivelse af dato, tid og mødested,

 Grethe.andersen@stofanet.dk, fastnet 55727508 eller mobil 29624558.

Mvh

Bestyrelsen for Appenæs Bylaug