Maj 2013

Fotoprojekt 2013 om Appenæs

I 1944 skabte musikdirektør. Søndergaard Andersen filmen om Appenæs og Vejlø – en amatørfilm med fin sans for at fange hverdagens gøremål for store og små i og omkring landsbyen, mens den netop var en ” rigtig landsby”
For 7- 8 år siden blev Appenæs-filmen suppleret med oplysninger fra beboerne, der mødtes i Sognegården og forklarede om personer og lokaliteter, mens filmen blev afspillet. – Filmen er nu blevet meget mere værdifuld for eftertiden, fordi der er sat navne på personerne, og mange facts er føjet til billederne.

Knap 70 år er gået siden da, og mange forhold i landsbyen og dens omegn har i sagens natur ændret sig – I bestyrelsen synes vi, at der ligger en oplagt ide i at følge filmen op – dog på en noget anden måde. Og hvad er så baggrunden for dette initiativ?

I bylaugets vedtægter står der følgende om formål og opgaver: “Bylaugets formål er at virke for bevarelsen af områdets kulturelle arv og miljø samt i videst muligt omfang at støtte og medvirke til fællesaktiviteter blandt beboerne til fremme af det lokale menneskelige fællesskab”.

Nogle af ordene kan måske forekomme lidt gammeldags, men selve indholdet i citatet er jo stadig aktuelt og fortæller, hvor vigtigt det lokale fællesskab er – både i 1950 og nu i 2013. Det er også grunden til, at bestyrelsen her orienterer om dette – måske kommende – fotoprojekt, som i høj grad bygger på, at beboerne arbejder sammen, for at det overhovedet kan realiseres.

Her i foråret har bestyrelsen derfor gjort sig nogle tanker og overvejelser om det eventuelle
fotoprojekt. Vi nævner i flæng: Hvad skal det færdige produkt bestå af? Hvordan er det med ressourcer og økonomi? Er det et realistisk projekt? Hvordan er interessen for det? Hvilke rammer skal/kan der sættes for et sådant projekt? …og uden tvivl mange flere.

Et punkt er altafgørende, nemlig opbakning og støtte til projektet fra beboerne i Appenæs.
Derfor har bestyrelsen i den senere tid “sonderet terrænet” og haft kontakt med flere lokale beboere og fortalt om ideen. Der var absolut god og positiv interesse for at bidrage med forskelligt billedmateriale, evt. også andet skriftligt materiale.

I mange skuffer og skabe ligger der sandsynligvis gamle albums med billeder fra bankospil – børnedyrskue – gymnastikopvisninger – Sct. Hansfester – amatørrevyer og meget andet. Disse amatørfotos fortæller hver især deres historie om hverdagen og om festlige begivenheder i Appenæs Måske kan ejerne også selv føje de gode historier og forklaringer til, så billederne bliver ledsaget af oplysninger om tid, sted, personer mm. og af de gode historier om gårdene og husene i Appenæs.

Når bestyrelsen inden længe har fastlagt rammerne for projektet, vil vi indbyde beboerne til en sammenkomst i Forsamlingshuset, sandsynligvis i slutningen af juni måned. Her vil vi fremlægge rammerne for projektet, og beboerne vil naturligvis også få lejlighed til at komme med deres holdninger og meninger angående projektet. Hvis beboerne og bestyrelsen beslutter at iværksætte det skitserede projekt, vil nogle interesserede beboere måske indgå i en arbejdsgruppe sammen med bestyrelsen? Muligvis vil også Lokalrådet være interesseret i at støtte dette lokale projekt?

Hvis du har lyst til at kommentere bestyrelsens overvejelser angående projektet, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen på mail eller telefonisk.


Og nu til noget ganske andet, nemlig den længe ventede sommer med udendørsliv og oplevelser i det fri. Nyd byjorden både i Sandbakken og langs Susåen, hvor man nu kan slå sig ned på bord/bænkesættet, der er anbragt på byjorden bag orienteringstavlen ind mod Jakobshavn. Herfra er der den smukkeste udsigt ud over Susåen mod Gavnø og Ydernæs.

Venlig hilsen og god sommer

p b v

Karen Terkelsen
oldermand