Marts 2010

I følge kalenderen er det nu blevet forår efter en kold, lang og smuk vinter. Kælkebakkerne i Sandbakken har fra midten af december og langt ind i februar genlydt af hvin og glade stemmer, når de mange børn har suset ned ad bakkerne. På den store bakke har et par birketræer fået ”mavebælte” på  i form af halmballer, så ingen risikerer en hjernerystelse, hvis kælken er helt ustyrlig.  

I bestyrelsen glæder vi os over, at flere beboere i Appenæs har reageret positivt på opfordringen i den omdelte folder og har tilmeldt sig en mailliste, hvis medlemmer er parate til at give et nap med, når byjorden har behov for det. På generalforsamlingen kan andre interesserede beboere naturligvis stadig tilmelde sig. Det er vigtigt, at maillistens medlemmer  og bestyrelsen får aftalt og planlagt indsatsen bedst muligt, inden foråret melder sin ankomst – om end man i år kan ane, at det bliver  med en  smule forsinkelse! Mere information om planlægningen følger på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afholdes i år onsdag d. 17. marts kl. 19.00 i Vejlø Sognegård.
 
I bestyrelsen ser vi frem til, at beboere fra  Appenæs sætter kryds i kalenderen og bruger aftenen på at støtte det lokale fællesskab. Derfor er ideer og forslag til, hvordan bylauget bedst muligt kan fungere til gavn og glæde for vores bydel, altid velkomne.

Dagsorden for generalforsamlingen er slået op på Brugsens opslagstavle og kan også ses her på hjemmesiden.


Venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Karen Groot Terkelsen
oldermand