November 2010

En rund fødselsdag sætter ofte mange tanker i gang. Netop Bylaugets 60-års fødselsdag i september gav anledning til at lade ideer og overvejelser vandre både bagud og fremad.
Om fortiden står det fast, at den ikke kan ændres, men den kan – måske – lære os et og andet og udstikke nogle pejlemærker, der kan give nyttig inspiration om fremtiden.

Det gamle landsbyfællesskab var utvivlsomt med til at skabe nærhed og kontakt mellem beboerne i Appenæs. Gårdejere, fiskere, håndværkere og alle andre ved Susåens bredder boede og arbejdede tæt op ad hinanden både i hverdagene og i den sparsomme fritid. – Derfor var det også helt naturligt, at vendingen: “… at fremme det menneskelige fællesskab…” står som et centralt punkt i vedtægternes formålsparagraf. – De personer, der stiftede bylauget, var samtidig meget bevidste om, hvor vigtigt det var, at alle i Appenæs skulle have adgang til byjorden. Den skulle alle være fælles om. At der i årenes løb også kunne være interesser, der stødte nok så kraftigt sammen, har den gamle protokol flere eksempler på, men generelt skildrer referaterne mange gode og festlige sammenkomster i landsbyen, ofte fortalt i et meget levende og fængende sprog.

Her 60 år senere består Appenæs ikke længere af en lang bygade med tilhørende stikveje ud til siderne. I dag dækker betegnelsen et større kvarter i den sydlige del af Næstved kommune. Mange beboere arbejder andre steder eller pendler til København eller andre byer; måske kender og bruger en del beboere mest Appenæs i deres fritid. Og Bylauget …? Hvad er det for noget?

Og dermed er vi fremme ved nutiden og tillader os et kik ind i fremtiden.

Hvilke reelle muligheder har vedtægternes formål: “at fremme det menneskelige fællesskab” på nutidens vilkår? Hører et bylaug snarest hjemme i fortidens Morten Korch-idyl? Har det stadig en funktion i dag? Hvilke forventninger og ønsker har beboerne i Appenæs til bylauget? Har yngre beboere tid og lyst til at engagere sig i deres lokalområde? Er der behov for nye og flere fælles aktiviteter? Og – lige så vigtigt – er der nogle, der aktivt vil være med til at afholde dem? Disse er blot nogle spørgsmål og enhver kan sikkert nemt føje flere til.

Bestyrelsen har givet bolden op og håber, at beboerne i Appenæs nu og da vil strejfe disse spørgsmål og til foråret møde op på generalforsamlingen og give deres besyv med om bylaugets fremtid.

For godt et år siden gav spørgsmålene ovenfor bestyrelsen ideen til at oprette en mail- og telefonliste. Én af deltagerne var straks klar med navnet på listen, naturligvis “Frivillige hænder” Og det er lige præcis, hvad denne liste dækker: at en række beboere kontaktes pr. mail eller telefon om tid og sted og evt. arbejdsopgaver. De, der kan deltage – ofte 8-9 personer – mødes på byjorden til aftalt tid og sted, opgaverne fordeles og alle hænder tager fat i en god times tid, inden vi sætter os og får lidt at styrke os på. – Det er bestyrelsens indtryk, at deltagerne sætter pris på denne konkrete kontakt med andre beboere i området og med os – og det er absolut gensidigt!

Listen har stadig plads til flere i alle aldersgrupper – email til oldermanden . Især har unge familier i gå- eller cykelafstand her en god og nem mulighed for sammen med deres børn at opleve naturen helt tæt på. Vi kan garantere, at der nok skal være opgaver for både større og ganske små hænder, og legemuligheder skorter det heller ikke på.
Skulle man have lyst til blot at lægge vejen forbi og få en snak og en forfriskning, er man naturligvis også velkommen og kan på mail- og telefonlisten se tid og sted, som regel 14 dage forinden arrangementet.

I tiden mellem 1950 og cirka 1975 var blandt andet amatørteater, andespil og børnedyrskue med til at “fremme det menneskelige fællesskab” – I 2010 mener vi i bestyrelsen, at “Frivillige hænder” også i høj grad falder ind under denne formålsparagraf.

Hvilke initiativer dukker mon op i 2011?

Venlig hilsen

på bestyrelsens vegne

Karen Terkelsen
oldermand