November 2011

Fra en tidligere beboer i Appenæs har bylauget venligst fået foræret en kopi af  en spændende slægtshistorie om familien Hansen fra Jakobshavn. Bestyrelsen overvejer for tiden forskellige muligheder for at bringe denne interessante fortælling om fem generationer ud til en større kreds. Mange beboere i Appenæs – både ældre og yngre – vil nok være den mest oplagte målgruppe.

“Det gamle træ … O lad det stå …” Denne schlager fra 50-erne dukker ofte op i ens erindring, når det drejer sig om, hvorvidt et træ skal lade livet eller blive stående. Også i bylauget er vi næsten hvert år i det dilemma med gamle træer på byjorden. Heldigvis findes  der en tredje mulighed, nemlig at styne et gammelt træ og dermed give det  fornyet liv. 

I de sidste par år har bylauget derfor  enten stynet eller fældet træer, der har udgjort en risiko i stormvejr. På byjorden ved forsamlingshuset har de gamle lindetræer for et par år siden gennemgået en sådan stynings- og foryngelseskur og står nu igen som markante træer i gadebilledet. –  Det håber vi også kommer til at gælde træerne på byjorden ved Stivej, som i den nærmeste fremtid vil få samme behandling.

Voldsomme storme med risiko for væltede træer, der kan skade  mennesker og bygninger, er bylauget nødt til at tage højde for. Med styning kan træerne imidlertid få mange gode år endnu og leve op til sangens omkvæd.

I Sandbakken har ” Frivillige hænder” og bestyrelsen plantet hasselbuske. De vil om få år udvikle sig til en smuk lille hassellund, hvor beboerne  i mange år vil kunne samle store og velsmagende nødder – måske i skarp konkurrence med  de mange egern i plantagen

Bestyrelsen og repræsentanter for grundejerforeningerne i Appenæs har i efteråret holdt en uformel sammenkomst, hvor vi  drøftede forhold af fælles interesse. Der var udbredt enighed om, at denne kontakt fremover bør bevares.  Desuden aftalte vi at lægge en oversigt over grundejerforeningerne og deres formænds navn, adresse, telefon og e-mailadresse ind på bylaugets hjemmeside, blandt andet til gavn for de mange nye tilflyttere til Appenæs.

Beboere på listen ” Frivillige Hænder ” har i det forløbne år været særdeles aktive, når det gælder naturpleje på byjorden. Fra bestyrelsen skal der her sidst på året lyde en stor og varm tak for, at I møder op med  ”min hakke , min skovl og min spade”. Det er  i høj grad jeres energiske og trofaste indsats, der gør, at  vor fælles byjord jævnligt får et løft og fremtræder som et attraktivt, rekreativt område.  Også tak til  de mange andre beboere, som giver en hånd med ved byjordens pasning.

Venlig hilsen

p b v

Karen Terkelsen
oldermand