November 2013

Et par dage med smukt vejr i september afholdt bylauget naturpleje på byjorden og fældede blandt andet et par træer, der hældede faretruende. Det betød blandt andet, at stormen sidst i oktober ikke forårsagede nævneværdig skade på træer og buske. Heldigvis modstod også de gamle garnhytter uvejret, og det til trods for, at de ældste har næsten 100 år på bagen.

Bestyrelsen vil gerne takke “Frivillige Hænder”, fordi de trofast møder op forår og efterår og sammen med bestyrelsen giver byjorden den nødvendige pasning. Det betyder, at stierne er fremkommelige året rundt, og at ny og gammel beplantning kan udvikle sig bedst muligt. Uden jeres hjælp ville byjorden ikke være det rekreative grønne frirum, som vi alle sætter pris på at færdes i.

Mange beboere venter nok på at høre nyt om, hvordan fotoprojektet skrider frem, siden de lånte billederne til bestyrelsen ved et hyggeligt arrangement i Forsamlingshuset først i september. Kort efter blev der nedsat en lille arbejdsgruppe, der blandt andet har drøftet udvælgelse og redigering af de mange fotos. Vi er nu i gang med scanningen; når den er afsluttet, skal billederne suppleres med de nødvendige oplysninger. Et godt gæt er, at vi kommer ind i 2014, førend vi kan præsentere det færdige resultat på hjemmesiden.

Næstved Arkiverne har vist stor interesse for bylaugets projekt, og fra bestyrelsen skal der lyde en varm tak for hjælp og vejledning til os amatører på dette område. Hvis nogle beboere – helst med en smule kendskab til tekstbehandling på PC-er – har lyst til at slutte sig til arbejdsgruppen, skal de være meget velkomne. Kontakt gerne oldermanden på mail eller telefon 55 70 06 71 for at høre mere om, hvad “skrivearbejdet” vil bestå af.

Venlig hilsen
Karen Groot Terkelsen
oldermand