November 2015

I slutningen af oktober blev stien på byjorden langs Susåen renoveret. Efter to dages effektivt og også hyggeligt arbejde ligger stien nu fiks og færdig: To personer kan gå ved siden af hinanden, for barnevogne og kørestolsbrugere har den også en tilpas bredde og et fast fundament. Kort sagt håber vi, at mange vil bruge den, mens man nyder den smukke udsigt.

Arbejdet blev udført af en professionel gravemester, medlemmer fra ”Frivillige Hænder” og bestyrelsen samt endnu en lokal beboer. Stor og varm tak til jer alle for indsatsen og specielt til Ebbe Vorregård fra bestyrelsen, der desuden stod for den overordnede planlægning.

Begge dage nød vi det fine vejr, mens der blev skrabet græs af, læsset og trillet grus ud, revet, stampet og strøet endnu et lag ”puddersukkker”. Undervejs havde vi naturligvis tid til at stille sulten med gode sandwich og en øl og nyde hinandens hyggelige selskab, inden arbejdet igen kaldte.

I bestyrelsen er vi glade for, at mange beboere bakker op om sådan et projekt og dermed er med til at styrke det lokale fællesskab.

Nogle beboere ved Susåstien har henvendt sig til bestyrelsen ang. mountain-bike cyklister, der hidtil ikke har vist meget hensyn til andre, der færdes på stien. Bestyrelsen har kontaktet mountain-bike- klubben og opfordret dens medlemmer til at vise omtanke og hensyn under kørsel på stien. Forhåbentlig vil henvendelsen bidrage til, at alle kan færdes trygt og sikkert på byjorden.

Bylaugets dygtige webmaster, Henrik Jørgensen, har meddelt, at han først i 2016 ophører med at passe hjemmesiden, da han ikke mere bor i lokalområdet. Det er vi selvsagt meget kede af i bestyrelsen, da samarbejdet har fungeret vældig fint. I mange år har hans opsætning og præsentation af tekst og billeder skabt en meget indbydende og overskuelig hjemmeside. Derfor stor og varm tak til Henrik Jørgensen for hans lange, gode og frivillige indsats.

Hjemmesiden har fungeret som et fint bindeled mellem bestyrelsen og beboerne i Appenæs, idet den ca. fire gange om året bliver opdateret med en tekst om bestyrelsens aktiviteter. Og det skulle meget gerne fortsætte! Derfor efterlyser bestyrelsen en person – gerne en lokal beboer – der har tid og lyst til – på frivillig basis – at varetage dette vigtige job. Man er velkommen til at henvende sig til oldermanden for at høre mere om, hvad jobbet indebærer.

Vi slutter 2015 med en meget positiv meddelelse, nemlig at de to grundejerforeninger, Appenæs nye Grundejerforening af 1966 og Blåbærvængets grundejerforening har meldt sig kollektivt ind i bylauget. Vi glæder os til et godt samarbejde og byder alle Engdragets og Blåbærvængets beboere velkomne og glæder os til at se jer på vores generalforsamling i marts 2016.

Venlig hilsen

p b v

Karen Terkelsen

oldermand