September 2012

Appenæs har i de sidste par år fået mange nye beboere. For tilflyttere i alle aldre er det en indlysende fordel at kunne orientere sig om lokale forhold og om de aktiviteter i nærområdet, som kunne have interesse. I bylauget er vi glade for notitsen i kirkebladet og for hjemmesiden, der har et støt stigende antal læsere.

Som det blev nævnt på generalforsamlingen har Lokalrådet og Bylauget sidste år haft kontakt med den daværende bestyrelse for Dagli’Brugsen om muligheden for at sætte et udhængsskab op ved forretningen. Denne ide er senere blevet præsenteret for SuperBrugsen i Fensmark, som har vist positiv interesse og støttet forslaget, så i slutningen af sommeren vil udhængsskabet blive sat op.

Både i Lokalråd og Bylaug håber vi, at denne nye mulighed for orientering medvirker til, at alle beboere på en nem måde får kendskab til, hvad der rører sig lokalt Vi ønsker naturligvis også at fastholde beboernes interesse og opbakning, som er en nødvendig forudsætning for, at Lokalråd og Bylaug fortsat kan arbejde til gavn for alle beboere i Appenæs.

I foråret præsenterede bestyrelsen ideen om en Appenæs/Vejlø film anno 2014, dvs. 70 år efter Søndergaard-Andersens film fra 1944. Tanken var, at nogle beboere – på amatørbasis – måske havde tid, lyst og interesse i at producere en sådan film. I bestyrelsen syntes vi, at der kunne ligge en spændende udfordring i at skildre lokalområdet anno 2014. Både kulturhistorisk og lokalhistorisk ville den gamle og den nye film tilsammen give et bredt og godt indtryk af samfundets udvikling igennem 70 år i vores lille hjørne af Næstved Kommune.

Hvis nogen ønskede at reagere på denne ide, bad vi dem henvende sig til bestyrelsen inden den 1. juli. Ingen har imidlertid henvendt sig, så dermed er ideen om filmen – indtil videre – taget af bordet.

Bagefter har bestyrelsen naturligvis spurgt sig selv om årsagerne til den manglende interesse. Blev ideen lanceret på den rigtige måde? Skulle vi have været mere konkrete om samarbejdet mellem interesserede beboere og bylauget? Skulle vi have inviteret interesserede til en snak om projektet? Eller er sagen ganske enkelt, at tiden er løbet fra den slags amatørarbejde?

I bestyrelsen glæder vi os over, at mange lokale beboere hen over sommeren flittigt bruger vor fælles byjord til den daglige dosis motion eller til blot at nyde den nære natur, fuglelivet og de smukke udsigter langs Susåen og fra Sandbakken.

Venlig hilsen og fortsat god sommer
p b v
Karen Terkelsen
oldermand