September 2013

September 2013

Efter en varm og dejlig sommer går bestyrelsen i gang med to sager, dels fotoprojektet (se indbydelsen), dels opfølgning af naturvandringen, der fandt sted i begyndelsen af juni.

Det var meget glædeligt og positivt, at så mange beboere deltog i Lokalrådets og Bylaugets vandretur på en meget smuk sommeraften sammen med Næstveds stadsgartner Grith Neel. Efter tiltrængt kaffe/the pause gik snakken om Appenæs’ grønne områder særdeles livligt og engageret omkring bordene i Forsamlingshuset. Alle forslag og kommentarer blev samlet ind og afleveret til Grith Neel, der fik masser af konkrete forslag og ønsker til de grønne områder med hjem.

Her i efteråret vil bestyrelsen gennemgå det fyldige materiale og se, hvad der i bylaugets regi er mulighed for at samarbejde med Næstved Kommune om. Også de økonomiske konsekvenser af et evt. samarbejde vil bestyrelsen være meget opmærksom på.

Byjorden har trods tørke og blæst klaret sig rimeligt. Ved Susåen har vi dog konstateret, at to træer er gået ud først på sommeren, nemlig den flotte fødselsdagseg og endnu et træ. Og det trods af, at de så meget livskraftige ud og var i god vækst efter vinteren. Et par andre træer i nærheden så på samme tid noget medtagne ud, men har alligevel klaret sig og ser ud til at overleve. Andre træer i dette område klarer sig tilsyneladende ganske fint, så i bestyrelsen undrer vi os over, hvad grunden kan være til denne trædød.

p b v

Karen Terkelsen
oldermand