September 2015

I ca. 10 år har bylaugets hjemmeside ligget på nettet med et stadig stigende antal lokale brugere, som har interesse i at følge bylaugets arbejde. I de senere år har læsere, som bor spredt ud over kloden, også klikket ind og orienteret sig om Appenæs. Grundene hertil er utvivlsomt mange og uransagelige; nogle er formentlig født i landsbyen, andre har gået i skole i Svenstrup og atter andre har måske stadig familie og venner bosat her. Én ting vidner deres besøg på hjemmesiden om, nemlig betydningen af at høre til et sted og have kontakt med sine rødder, også selvom det kun sker sporadisk og på afstand.

I bestyrelsen er vi meget tilfredse med hjemmesiden og dens muligheder for at orientere nær og fjern. Derfor en stor og varm tak til webmaster Henrik Jørgensen, som en gang i kvartalet opdaterer siden. Er der behov for mindre justeringer, klarer han også det.

Men hvordan er det med nye tilflytteres kendskab til Appenæs og bylauget ? Hvis du/I er interesseret i at kende mere til bydelen og evt. deltage i bylaugets praktiske aktiviteter, kan det anbefales at gå ind på hjemmesiden eller tage kontakt til bestyrelsen.

På hjemmesiden finder du kort over området, plancher med oversigt over den fælles byjord og de offentlige stier, en folder om Appenæs Bylaug, en fotoserie fra det gamle Appenæs samt flere billeder og selvfølgelig vedtægter og referater fra generalforsamlinger samt aktuelle meddelelser.

Hvad enten du bor i den store verden og måske har rødder i Appenæs, eller du/ I for nylig er flyttet hertil og er ved at slå rod, er hjemmesiden en god hjælp og inspiration til både at føle sig hjemme og at være hjemme i Appenæs.

Venlig hilsen og velkommen til Appenæs

Karen Terkelsen
oldermand