Sommer 2008

Som nævnt i kirkebladet bringer vi her digtet Sommerøen af Otto Gelsted i sin helhed:

Sommerøen:

Jeg kommer igen til min Sommerø,
Til Naturen, det billige Skidt,
Og Aspen suser mig mørkt i Møde
og Blitfuglen fløjter : blit, blit !

(fra digtsamlingen Under Uvejret 1934)

Man kan jo glæde sig over, at Gelsted bag ironien tydeligt ser naturen som et værdifuldt fristed.

Men nu til vore fristeder i Appenæs:

I Sandbakken har egetræer, hasselbuske og vildæbletræer klaret sig nogenlunde helskindet gennem den knastørre sommer og har nydt de sidste ugers kraftige regnskyl. For fuglene er området et eldorado, men endnu har et uglepar vist ikke besøgt de to uglekasser.
Hybenrosernes frugter, som i august har været helt på toppen, har forhåbentlig lokket mange til at plukke en stor kurvfuld til hybenmarmelade, som om vinteren virkelig er smagen af sommer. – Forårets og sommerens kraftige storme har lagt en del træer faretruende på skrå ved stierne, men de er blevet savet fri, og stammer og grentoppe er lagt til side for senere på året at blive kørt bort.

I længere tid har bestyrelsen ønsket at tydeliggøre skiltningen fra Brandvejen og hen til Jacobshavn.
På grund af sommerferie har selve opsætningen trukket længere ud end beregnet. I løbet af september måned skulle skiltene på byjorden imidlertid være på plads, så ingen er i tvivl om stiforløbet langs åen.

– På byjorden ved Susåen er der desuden anbragt to bænke, fremstillet og bakset på plads af tømrerafdelingen fra Næstved Unge Center og Produktionsskole på Ålestokgården. Et par uger efter lå den ene bænk desværre væltet omkuld og fastgøringen splittet ad. Man spørger sig selv, hvad dette er udtryk for: tåbelige drengestreger, bevidst hærværk eller hvad? Efter dette ØV! er der heldigvis grund til at glæde sig over, at den fælles byjord både ved Susåen og i Sandbakken i det store og hele er fri for henkastet affald, og at de mange daglige brugere af byjorden bidrager til, at den med hensyn til affald holder en pæn standard.

Ved Fjordvej og Gødsholmvej er to garnhytter ved at blive renoveret; bestyrelsen vil gerne udtrykke sin store påskønnelse af, at ejerne gør sig megen umage med så vidt muligt at lade renoveringen ske efter de oprindelige forskrifter og tegninger, bl.a. med rørbeklædning af træhusene. Muligvis får den ene garnhytte først rørbeklædning til foråret. Dejligt er det at have noget at glæde sig til!

Venlig hilsen

P b v

Karen Terkelsen

oldermand