Sommer 2009

Generalforsamlingen er for længst afviklet, og referatet er lagt ind her på bylaugets hjemmeside.
I forbindelse med generalforsamlingen holdt Michael Krogh fra Teknisk Forvaltning et inspirerende diasforedrag, hvori han med en række billeder illustrerede byjordens tilstand fra ca. 1970 og frem. Spredningen af meget uønskede planter, især rynket rose i Sandbakken, går stærkt, og er mildt sagt skræmmende. Hvis man skruer tiden femten til tyve år frem, vil det meste af byjorden i Sandbakken være dækket af denne både smukke, men desværre også altødelæggende plante, der kvæler alle andre vækster…..og det er ikke nogen rar tanke.

På generalforsamlingen var der lejlighed til yderligere at drøfte foredragets perspektiver og naturplejen af Susåområdet og Sandbakken.

I bestyrelsen er der enighed om, at vi bør følge op på Michael Kroghs indlæg og overveje, hvordan vi bedst muligt kan begrænse den rynkede rose i Sandbakken. Spørgsmål som økonomi, faglig rådgivning og den rent praktiske udførelse er foreløbig helt relevante og nødvendige at stille. Bestyrelsen vil nu tage fat på at undersøge mulighederne for at fjerne en mindre del af denne plante i Sandbakken. Ved Susåstien spreder planten hestehov sig ligeledes kraftigt, og også den bør i tide bekæmpes.

Mange beboere har i de sidste uger sikkert bemærket, at stien hen over byjorden ender brat, da en stor container inde på Jacobshavns areal spærrer stien af. Bestyrelsen har haft kontakt med ejeren af Jacobshavn, som fastholder, at containeren vil stå der i hele byggeperioden. I bestyrelsen har vi forståelse for, at adgangen til Jacobshavn er spærret i selve byggeperioden, men derefter bør der – som hidtil – være mulighed for at komme fra byjorden ind på Jacobshavn og videre frem. Bestyrelsen har drøftet problemet og er i kontakt med Næstved Kommune om sagen

I bestyrelsen er vi glade for, at så mange beboere betaler kontingent – enten individuelt eller kollektivt – til foreningen og dermed støtter arbejde. I de senere år har Appenæskvarteret fået mange nye tilflyttere, som muligvis ikke kender meget til denne lokale forening. I bestyrelsen synes vi, at det vil være en god ide at oplyse beboerne om, hvad bylauget egentlig er og hvad det foretager sig.
I løbet af sommeren håber vi at kunne omdele en lille folder, der i ord og billeder fortæller om bylaugets oprindelse, formål og aktiviteter.

Har I lyst til at deltage i de mindre, praktiske arbejdsopgaver, især naturpleje, som bestyrelsen udfører et par gange om året, er I velkomne til at blive skrevet på en mailliste eller telefonliste. I vil i god tid forinden blive kontaktet om aktiviteten, tid og sted m.m. Skriv til Karen Terkelsen eller ring på telefon 21 54 34 72.

Bestyrelsen håber, at store og små i Appenæs i løbet af sommeren vil få mange gode oplevelser på den fælles byjord.

Venlig hilsen
P b v
Karen Terkelsen
oldermand