StartMaterialet om Hansen-slægten på Åkjær kan ses og hentes fra denne side.

Dels kan materialet læses online

Og dels kan det hentes som en samlet tekst.

Alt originalmaterialet tilgår Lokalhistorisk Arkiv.