Røghuset

Susanne Bodholdt har bidraget med fortælling og billeder med tilknytnig til Appenæs Røgeri.

Susanne er barnefødt i Appenæs. Hendes farfar, Otto Kristensen, opførte først i 30-erne røgeriet på byjorden bagved sin bolig på Appenæs Bygade 96. Her var Røgeriet fra starten en mindre familievirksomhed i det lille fiskersamfund i Appenæs, men der blev fanget mange ål, og de røgede ål kunne let afsættes til engrosfirmaer i København. En voksende omsætning medførte, at bygningerne med tiden blev moderniseret og udbygget. I årene 1946-1947 blev der opført et frysehus med ca. 100 frysebokse, som blev lejet ud til landmænd og private med behov for fryseplads.

Det var ikke ålene, der blev frosset ned til opbevaring før rygning. Ålene blev opbevaret levende i store hyttefade på Ydernæssiden af Susåens udmunding ( ved den “lille ø”). Det var fint nok indtil vinteren og isdækning af fjorden indfandt sig. Der findes flere beretninger om røgmandens farefulde færd over isen, som undertiden resulterede i at han gik igennem. Der var dog altid hjælpere til stede, så med brug af diverse hjælpemidler resulterede uheldet i en kold og drivvåd røgmand. Senere byggede man et par store cementbassiner bag røgeriet med rindende vand, og det var især godt, da ålebestanden i fjorden gik kraftigt tilbage fra begyndelsen af 60-erne. Herefter fik man hovedparten af ålene transporteret fra henholdsvis Nykøbing Sjælland og Kalvehave.

I mange år pakkede røgeriet 6000 stk. cellofanpakninger a 30 gram ål til afsendelse med toget til København. Det svarede til 400 kg. ferske ål, der skulle aflives, renses og derefter ryges. Dette krævede 3-4 mand i arbejde fra tidlig morgen, men ved middagstid blev der endnu mere liv i røgeriet, for nu skulle de røgede ål fileteres og pakkes. Det var fortrinsvis damer af familien, der udførte dette arbejde. Der skulle 10-12 damer til for at klare en dagsproduktion, så røgeriet gav også arbejde til andre damer i lokalsamfundet.
Det var med øvede hænder, damerne udførte deres arbejde i røgeriet, så det gik ikke ud over fileteringen, at snakken gik livligt, og selvfølgelig med en vis nyhedsspredning af hændelser i det lille lokalsamfund.

Otto Kristensen havde gennem sit virke i røgeriet en stor kontaktflade, ikke bare til de mange lokale fiskere, fiskere fra Skraverup eller Karrebæksminde, men også mange lokale folk lagde vejen forbi evt. med ærinde i kølehuset eller blot til en snak.
En af dem, der dagligt mødte frem, var parcellist Jens Peter Andersen, “Knoldejens”, som han blev kaldt. Han havde 10 tdr.land i “Knoldene” på Appenæs Mark med lidt kreaturer, grise og høns. På sin knallert var han daglig afhenter af indmad og åleskind til sine grise.

Susannes far, Jens Peder Kristensen, deltog i den daglige drift af røgeriet, og ved Otto Kristensens død i 1957 var det Jens Peder, der i en lang årrække stod for den fortsatte drift.

Også Susannes mor, Else Kristensen, arbejdede i røgeriet, så her færdedes Susanne naturligvis en stor del af tiden som barn.

Billederne er beskåret – Klik på dem for at se dem større.

Det første røghus i Appenæs. Senere ombygget og tilbygget med ”Abbednæs kølehus”.
Billede fra 1927 af familien Otto Kristensen foran stuehuset til røgeriet Appenæs Bygade 96. Otto Kristensen har sønnen Jens Peder på armen. Ved siden af står hans kone Dagmar, der er gravid. Det blev en pige, der kom til at hedde Karen. Forrest datteren Grethe og sønnen Knud.
Otto Kristensen med sønnen Knud i bådrenden ved røghuset.t.
Otto Kristensen med sin hund og to ældste børn Knud og Grethe.
Billedet er taget i 1947 fra Ydernæssiden og viser Carl Martens, Karrebæksminde, der henter ål i hyttefade på den isbelagte fjord. Det er huse på Gødsholmvej, der ses i baggrunden.
Seks mænd får en pinsebajer foran kølehuset i 1956. Nr.2 fra højre er røgeriejer Otto Christensen og t.v. for ham er det sognerådsformand Peder Hansen. Manden med piben er fisker Leif Petersen fra Skraverup. Yderst til højre hans bror. Yderst til venstre sidder Christian Hulvej, svigerfar til Otto Kristensens datter Grethe Hulvej.
Billedet er taget foran røgeriet ca.1950. Det er røgeriejer Otto Kristensen i midten, sognerådsformand Peder Hansen til venstre og lodsen fra Karrebæksminde til højre.
Røgeriejer Otto Kristensen (med seler) fotograferet foran Appenæs Bygade 96. Til venstre for Otto Kristensen hans bror og søstren Anna Kristensen.
Otto Kristensen og hans kone Dagmar foran deres hus på Appenæs Bygade 96.
Billede fra ca. 1920 af Otto og Dagmar.
Billede af Otto Kristensens far, Jens Peter Kristensen, som var fisker i Appenæs. Han blev født i 1835 og døde i 1923. Han blev gift som 40-årig og fik 7 børn heraf 3 drenge, som bosatte sig i Appenæs. De blev alle driftige mænd i det lille landsbysamfund: Otto Kristensen, røgeriet, Hans Kristensen, cementstøberiet, og Peter Kristensen, husmand og vognmand. Sidstnævnte boede Appenæs Bygade 92 på en ejendom med et jordtilliggende på ca. 4 tdr.land.
Otto Kristensens mor, Karen Marie Kristensen født 1850 og død 1927. Hun arbejdede som ung på Gavnø og blev som 25-årig gift med den 15 år ældre Jens Peter Kristensen.
Billede fra 1961 af Susanne med sit kæledyr foran frysehuset.
Billede fra 1961 af Susanne og hendes kusine, Anne.

Lotte Hulvej har også bidraget med billeder i tilknytning til Appenæs røgeri. Otto Kristensen var Lottes morfar.

Lottes forældre, Grethe og Børge Hulvej, boede i en årrække i Appenæs Bygade 94, indtil de i 1954 byggede deres eget hus på Appenæs Bygade 56.

Lottes mor, Grethe Hulvej, var et af de familiemedlemmer, der dagligt arbejdede i røgeriet. I en årrække bragte Lottes far, Børge Hulvej med en lille lastbil dagens produktion fra røgeriet til Næstved Banegård for afsendelse til København.

På billedet fra 1961 er Lotte på cykeltur med sin farfar, Christian Hulvej.
Billede fra 1964 af Lotte med sin gudmor Jenny foran en stor rosenmark ved Appenæs Planteskole.
Billede fra ca. 1967 af Lottes barndomshjem, bygget ca. 1954.